Tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetus astuu velvoittavana voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksella on kaksi tavoitetta: Turvata EU-kansalaisten henkilötietoja sekä turvata EU:n sisämarkkinoita.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Seurakunnan tietosuojavastaava

Kirkon Keskusrekisterin IT-alueen tietosuojavastaavan tehtäviä hoitaa Kirkkohallituksen lakimies Mikko Tähkänen, mikko.tahkanen@evl.fi.

 

Kuortaneen seurakunta on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikissa toimissaan. Tahdomme sitoutua tietosuoja-asetuksen tavoitteisiin ja järjestää tietosuojatyö asianmukaisesti. Rekisteri- eli tietosuojaselosteet kertovat seurakunnassa olevat henkilörekisterit ja miksi niitä tarvitaan seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa. Tietosuojatyöhön kuuluvat tietosuojapolitiikka, tietoturvapolitiikka ja -määräykset, seloste käsittelytoimista, tietosuojaselosteet, henkilötietojen käsittelyohjeet, prosessikaaviot rekisteröityjen oikeuksista. Julkishallinnolle on valmisteilla GDPR-itsearviointityökalu tietosuojatyön tiekartaksi, joka helpottaa suunnittelua ja seurantaa. Lisäksi tietosuojatyön dokumentaatioon kuuluvat tietosuojavastaavan päiväkirja ja tietotilinpäätös.

​​​​​​​