SEURAKUNNAN TILOISTA JA TILAISUUKSISTA  PERITTÄVÄT MAKSUT 

 

SEURAKUNTATALON KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

 

Perhejuhlat

 

* Juhlasali-kahvio-keittiö   150€

* Kahvio-keittiö                  100€

* valmistelupäivä                  70€

Vuokra laskutetaan seurakunnalta tilat vuokranneelta asiakkaalta käytössä olleiden tilojen osalta.

 

 

Käyttömaksua ei peritä

 

* Kaste, vihkiminen ja syntymäpäiväseurat

* Kuortaneen Eläkeläisjärjestöt

* Kirkolliset hengelliset järjestöt (esim.. Herättäjäyhdistys yms.)

* Kuortaneen Sotainvalidit ry

* Kuortaneen Sotaveteraanit ry

* Henkilökunnalta/luottamushenkilöiltä, kun kysymys on samassa taloudessa asuvista

* Sekä tapauskohtaisesti erillisellä päätöksellä määrätyt (johtoryhmä päättää)

 

 

 

LEIRIKESKUS TORPAN KÄYTTÖMAKSUT

* Tiloja vuokrataan käyttösäännön ja alla olevan hinnaston mukaisesti

Sauna                                              60 euroa/vrk

Päärakennus                                    60 euroa/vrk

Mökit                                               40 euroa/vrk

Majoitushuoneet                             30 euroa/vrk

* Kuortaneen oppilaitoksilta käyttömaksua ei peritä

 

MAJANTALLIN käyttömaksu 10 euroa

 

KIRKON KÄYTTÖ ULKOPUOLISTEN JÄRJESTÄMIIN MUSIIKKI- YM TILAISUUKSIIN

 

* Kirkko voidaan luovuttaa KJ 14:2 mukaan "muuhun kuin srk:n omaan käyttöön, jos kirkkoherra ja kirkkoneuvoston enemmistö sitä kannattavat". Tilaisuuden tai tapahtuman sisältö on oltava sopusoinnussa kirkon tehtävän kanssa. Ulkopuolisten järjestämistä tilaisuuksista peritään kulukorvaus, johon sisältyvät esim. siivous- ja vahtimestarin palkkiot. Mikäli seurakunta vuokraa kirkon konserttia tai muuta tapahtumaa varten ulkopuoliselle järjestäjälle kirkkoon saa myydä ohjelmia.

 

Kirkon käyttöoikeudesta päätettäessä tulee ohjelman olla etukäteen tiedossa.