YouTube-video

Seurakuntatalon ympäristöstä löytyy 7-kohtainen rastirata aiheena maailman luominen. Olkaa uteliaita ja käykää se kiertämässä. Ohje ja kartta ovat pääoven vieressä ikkunassa.

 

 

Lapsityö

Seurakunnan lapsityö on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Seurakunnan lapsityön perusta on kastekäskyssä...kastamalla ja opettamalla. Lapsityössä haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua sekä tukea vanhempia vaativassa kasvatustehtävässä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen teema vuosina 2018-2019 on Rauha.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana. Kirkon kasvatuksessa uskotaan, että lapsilla ja nuorilla itsellään on ajatuksia ja halua toimia rauhan tekijöinä ja rauhan puolustajina. Rauha yhdistää ja koskettaa kaikenikäisiä seurakuntalaisia.

Me uskomme, että kristillinen arvomaailma tarjoaa hyvän kasvualustan lapselle!

 

Hyvä Paimen lammasten,

hoida meitä suojellen.

Sinä olet voimakkain,

luonasi suo olla vain.

lapsityön toimintaa