Ilmoittautuminen päiväkerhoon

Tällä lomakkeella ilmoitat lapsesi syksyllä 2021 alkavaan päiväkerhoon

Onko lapsella huomioon otettavia allergioita tai sairauksia. Huom. Myös erikoistarpeet ilmoitettava eli esim. tuen tarve/ongelmia puheessa, ymmärtämisessä, toiminnoissa/kehityksessä. Nämä asiat on tärkeä ilmoittaa koska ne vaikuttavat ryhmien muodostamiseen ja kokoihin.
Onko lapsi ev.lut. srk:n jäsen
Saammeko ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai sosiaalitoimeen tarvittaessa (Huom. teemme yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa)
Saako lapsesta otettuja kuvia / videokuvaa käyttää toiminnan mainostamisessa
Tietosuojasta

Luovutettuja tietoja käytetään päiväkerhon toiminnassa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.. Tietojen keräämisessä huomioidaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus.