Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan seurakunnan toimintaa ja hallintoa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa kokouksesta seuraavan 14 päivän ajan. Ellei päätös ole kirkkolain tai – järjestyksen mukaan pidettävä salassa.

 

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset:

 

Kirkkoneuvoston jäsenet toimintakaudelle 2023-2024

Eskeli Elina

Hautaniemi Pirjo

Kivimäki Lea

Kuusisto Eila 

Laaja Tapio

Lahtela Jukka 

Lapinoja-Pitkänen Elina pj.

Ojala Arto, vpj.

Salminen Annukka

Soukka Sirpa, sihteeri

Virtaniemi Jyrki