Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan seurakunnan toimintaa ja hallintoa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa kokouksesta seuraavan 14 päivän ajan. Ellei päätös ole kirkkolain tai – järjestyksen mukaan pidettävä salassa.

 

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset:

 

Toimikaudella 2023-2024 kirkkoneuvoston jäsenet ovat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Vesa Rasta, kirkkoherra, puh.joht.