Hautajaiset

Kun suru on kohdannut ja hautausta ryhdytään järjestämään, on ensiksi syytä ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Siellä varataan siunausaika kappelista. Erittäin poikkeuksellisessa tapauksessa vainaja siunataan kirkossa tai suoraan hautaan. Virastosta käsin varataan myös seurakuntatalo, jos on tarkoitus järjestää muistotilaisuus siellä. Kirkkoherranvirastossa selviää myös, kuka pappi on käytettävissä. Hautapaikasta, sanomakellojen soitosta ja mahdollisesta vainajan katsomisesta sovitaan seurakuntamestarin kanssa. Seurakunnan talouspäälliköltä saa tiedot hautapaikkaan ja hautaukseen liittyvistä maksuista ja haudan hoidosta. Sairaalan antama hautauslupatodistus toimitetaan kirkkoherranvirastoon ennen hautausta.

Siunauksen toimittajan kanssa käydään hautajaiskeskustelu joko virastossa tai surukodissa erikseen sovittavana aikana. Tarvittaessa turvaudutaan puhelinkeskusteluun. Siunaus toimitetaan voimassa olevien kaavojen mukaisesti. Niitä noudatetaan paikalliset tavat huomioiden. Toimituksen kulusta sovitaan papin kanssa. Myös seurakuntamestarilta saa tietoa paikallisesta käytännöstä. Onkin suositeltavaa, että joku arkunkantajista tulee vielä puoli tuntia ennen siunauksen alkua seurakuntamestarin puheille. Häneltä saa tällöin viime hetken evästeet hautauksen kulusta. Virsitoivomukset voi esittää papille hautajaiskeskustelun yhteydessä. Jos lähiomaiset kokevat tekstien lukemisen kappelissa vaikeaksi, kanttori voi soittaa sopivaa musiikkia lähimpien laskiessa kukkiaan. Jos omaisilla on erityistoivomuksia siunaustilaisuuden musiikkiin nähden, heidän kannattaa olla suoraan yhteydessä kanttoriin. Jos siunauksen toimittaa muu kuin Kuortaneen seurakunnan pappi, hän mukautuu paikalliseen käytäntöön. Hänen on huolehdittava yhdessä omaisten kanssa siitä, että kanttori saa virsi- ja musiikkitoivomukset tietoonsa riittävän ajoissa.

Pappi ja kanttori ovat pääsääntöisesti mukana haudalla.

Jos omaiset niin haluavat, muistotilaisuus on mahdollista järjestää seurakuntatalolla. Tarjoilua varten tulee ottaa yhteys pitopalveluun, koska seurakunnalla ei ole omaa emäntää. Kirkkoherranvirastosta saa tietoa pitopalveluyrittäjistä. Muistotilaisuus on omaisten juhla. Jos se pidetään seuramuotoisena, pappi ja kanttori osallistuvat siihen. Ohjelmasta sovitaan tällöin papin kanssa ja musiikin osalta tarvittaessa kanttorin kanssa (yksinlaulujen säestykset tms.). Muistotilaisuus pidetään seurakuntasalissa. Kun saattajien määrä jää alle neljän kymmenen, voi muistohetken pitää myös tarjoilutilassa.

Vainaja kiitetään kuolleeksi siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa ellei toisin sovita.

Kuortaneen siunauskappeli sisältä, ovelta alttarillepäin kuvattuna.
Siunauskappeli