Hautajaiset

Kun suru on kohdannut ja hautausta ryhdytään järjestämään, on ensiksi syytä ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Siellä varataan siunausaika. Virastosta käsin varataan myös seurakuntatalo, jos on tarkoitus järjestää muistotilaisuus siellä. Kirkkoherranvirastossa selviää myös, kuka pappi on käytettävissä. Hautapaikasta, sanomakellojen soitosta ja mahdollisesta vainajan katsomisesta sovitaan suntion kanssa. Saattokellojen soitto arkisin klo 9–15, mikäli vainaja tuodaan muuna aikana, niin saattokelloja soitetaan sovittuna arkipäivänä. Seurakunnan suntiolta saa tiedot hautapaikkaan ja hautaukseen liittyvistä maksuista ja haudan hoidosta. Hautojen hoito on seurakunnassamme ulkoistettu. 

Siunauksen toimittajan kanssa käydään hautajaiskeskustelu joko virastossa tai surukodissa erikseen sovittavana aikana. Keskustelussa köydään läpi toimituksen kulku ja keskustellaan vainajan elämästä. Virsitoivomukset voi esittää papille hautajaiskeskustelun yhteydessä. Jos omaisilla on erityistoivomuksia siunaustilaisuuden musiikkiin nähden, heidän kannattaa olla suoraan yhteydessä kanttoriin. 

Jos siunauksen toimittaa muu kuin Kuortaneen seurakunnan pappi, hän mukautuu paikalliseen käytäntöön. Hänen on huolehdittava yhdessä omaisten kanssa siitä, että kanttori saa virsi- ja musiikkitoivomukset tietoonsa riittävän ajoissa.

Pappi ja kanttori ovat pääsääntöisesti mukana haudalla.

Jos omaiset niin haluavat, muistotilaisuus on mahdollista järjestää seurakuntatalolla. Tarjoilua varten tulee ottaa yhteys pitopalveluun, koska seurakunnalla ei ole omaa emäntää. Kirkkoherranvirastosta saa tietoa pitopalveluyrittäjistä. Muistotilaisuus on omaisten juhla. Jos se pidetään seuramuotoisena, pappi ja kanttori osallistuvat siihen. Ohjelmasta sovitaan tällöin papin kanssa ja musiikin osalta tarvittaessa kanttorin kanssa (yksinlaulujen säestykset tms.). Muistotilaisuus pidetään seurakuntasalissa. Kun saattajien määrä jää alle neljänkymmenen, voi muistohetken pitää myös tarjoilutilassa.

Vainaja kiitetään kuolleeksi siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa ellei toisin sovita.

 

Tästä voit ladata seurakunnan hautajaisoppaan pdf-muodossa, mutta kirkkoherran virastosta saat myös paperikopion

/documents/12164102/0/Opas+hautausj%C3%A4rjestelyihin_Kuortane+%283%29.pdf/9e13a674-a5cb-a436-b861-89802ff4bf69?t=1691566266908

Hautaustoimen maksut sivupaneelissa

Kuortaneen siunauskappeli sisältä, parvelta alttarillepäin kuvattuna.
Siunauskappeli