risti kädessä

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu – Jumalan kansan juhla

Jumalanpalvelus on vuorovaikutustapahtuma. Jumalanpalveluksessa Jumala palvelee ihmistä ja ihminen palvelee ja ylistää Jumalaa.
Seurakunnan yhteinen jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ja toiminnan keskus, Jumalan kansan juhla. Parhaimmillaan sen toteuttamisesta vastaa koko seurakunta. Jumalanpalvelusta johtaa liturgi, kirkkomusiikista vastaa kanttori ja kirkkotilan kaunistamisesta suntio. Seurakuntalaiset voivat osallistua monenlaisiin palvelutehtäviin. Luottamushenkilöt ovat perinteisesti Kuortaneella huolehtineet raamatuntekstien lukemisesta ja kolehdin kantamisesta. Erilaiset laulu- ja musiikkiryhmät ja rukousavustajat ovat aina tervetulleita mukaan. Jumalanpalvelusvastuuryhmässä on kannettu vastuuta suunnittelusta

Jumalanpalveluksessa kolmiyhteisen Jumala on itse läsnä. Jumalanpalveluksen aineksia ovat Raamatun lukeminen, rukous ja saarna sekä messussa ehtoollinen. Seurakunnan vastaus tulee ilmi virren, laulun ja soiton muodossa.

Ehtoollisjumalanpalveluksen perinteinen kirkollinen nimitys on messu. Paikkakunnallamme on totuttu käytäntöön, jossa messua vietetään kerran pari kuukaudessa ja muina pyhinä kokoonnutaan sanajumalanpalveluksen ympärille.

Perhejumalanpalveluksia pidetään jonkun kerran vuodessa. Toukokuussa pidettävässä lapsityön kevätkirkossa siunataan esikouluun lähtevät lapset. Pari kertaa vuodessa nuoret ovat vahvasti mukana jumalanpalveluksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Päiväjumalanpalvelusten lisäksi kokoonnutaan vuoden mittaan Kuortaneen kauniiseen kirkkoon niin viikkomessuihin kuin iltakirkkoihin sekä oppilaitosten jumalanpalveluksiin.

 

 

 

kuortaneen kirkko - tervetuloa messuun!