Apua ja tukea

"Kantakaa toistenne taakkoja niin te täytätte Kristuksen lain."

Gal. 6:2

 

Kirkon kantamaa vastuuta lähimmäisestä kutsutaan diakoniaksi, joka merkitsee palvelua. Tämän palvelutehtävän työnäkynä on kulkea ihmisen rinnalla välittäen henkistä, hengellistä ja aineellista apua ja tukea. Diakonian tavoitteena on välittää tätä apua erityisesti niille, joita muut tukitoimet eivät tavoita.

Diakonia on jokaisen kristityn tehtävä siksi päämääränä on herättää välittämistä ja vastuuta lähimmäisestä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Seurakunnassa diakonia toteutuu diakoniatyöntekijän ja monissa eri tehtävissä toimivien vapaaehtoisten kautta. Toiminta on luottamuksellista.

Diakoniatyöntekijään voi ottaa yhteyttä soittamalla tai tulemalla käymään diakoniatoimistolla tai kutsumalla työntekijää käymään luonaan. Yhteydenoton syyksi riittää tarve puhua jonkun kanssa.

Yksilökohtainen työ
• tapaamiset vastaanotolla, kotikäynneillä ja laitoksissa

Luottamuksellinen keskustelu/Sielunhoito
• kun tarvitset kuuntelijaa
• kun tarvitset yhteisön tukea
• ohjaus ja neuvonta elämänkriisien keskellä

Taloudellinen tukitoiminta
• tilapäinen taloudellinen tuki ja neuvonta elämän kriisitilanteessa yhteistyössä muiden
ammattiauttajien kanssa

Sururyhmä

  • lokakuussa alkaa sururyhmä vuoden aikana läheisensä menettäneille, jos saadaan riittävän monta osallistujaa kokoon
  • ryhmään on ennakkoilmoittautuminen, joka alkaa syyskuun alussa
  • ryhmä  kokoontuu 6-7 kertaa n. viikon välein
  • ryhmään ei oteta sen alettua uusia tulijoita
  • ryhmässä keskustelu on luottamuksellista
  • ryhmän vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijä ja kirkkoherra
Kristus-lasimaalaus.