Kaste

Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa tai seurakuntatalolla. Kasteesta on syytä sopia hyvissä ajoin. Lapset kastetaan yleensä noin kuukauden ikäisinä. Perheen tilanne määrää kuitenkin ensisijaisesti kasteen ajankohdan.

Jos haluaa pyytää määrättyä pappia kastamaan, kannattaa ottaa häneen suoraan yhteyttä. Jos taas kaste halutaan määrätyksi päiväksi, on syytä ensin ottaa yhteys kirkkoherranvirastoon ja kysyä, kuka pappi on käytettävissä. Samoin on syytä menetellä, jos kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa. Virastosta varataan silloin sekä paikka että kasteen toimittaja.

Kun lapsi on syntynyt, kotiin lähetetään lapsen rekisteröimiskaavake. Se täytetään ohjeiden mukaisesti ja jätetään kastepapille.

Kastepappiin ollaan yhteydessä etukäteen. Hänen kanssaan selvitetään toimituksen yksityiskohdat. Kummeja tarvitaan vähintään kaksi. Heidän tulee olla rippikoulun käyneitä luterilaisen kirkon jäseniä. Jos kummikelpoisuus on epäselvä, kannattaa ensin tarkistaa asia kastavalta papilta ja vasta sitten tarjota kummintehtävää.

Lapsen nimi luetaan ja hänen puolestaan rukoillaan kastetta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa ellei muuta ajankohtaa sovita. Jos vanhemmat suostuvat, lapsen nimi julkaistaan tämän jälkeen myös paikallislehden kirkollisissa ilmoituksissa sekä seurakunnan nettisivuilla.

Aikuisen kirkkoon liittyminen: Jos aikuinen henkilö, jota ei ole kastettu lapsena, haluaa liittyä kirkkoon, hänen tulee sopia kirkkoon liittymisestä, kasteopetuksesta ja sitä seuraavasta kasteesta. Kirkkoon liittymispyynnön hyväksyy kirkkoherra. Jos liittyjä on kastettu lapsena mutta ei ole käynyt rippikoulua, hänenkin tulee sopia yksityisrippikoulusta. Opetuksen jälkeen hänelle järjestetään kirkon yhteyteen ottamistoimitus.

Kuva kastemekossa olevan vauvan käsistä.