Ti 28.2.2017
Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat.   Ps. 31:3

Tervetuloa Kuortaneen seurakunnan verkkosivuille!

Seurakunnan tehtävänä on elämänvoiman jakaminen profeetta Jeremian antamassa hengessä: ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.” (Jer. 29:7)

Kunnan elinvoimaisuuden rakentamisessa tarvitaan kuntalaisia, jotka haluavat asua kunnassa, ovat yritteliäitä ja kokevat kunnan turvallisena ja viihtyisänä asuinympäristönä. Tässä työssä seurakunta haluaa olla mukana omalla panoksellaan olemalla läsnä ihmisten elämässä kirkon sanoman kautta. Tästä tehtävästä käsin nousee seurakunnan toiminta-ajatus: elämänvoimaa seurakunnasta.

Suunnitelmakaudella kiinnitetään huomiota seurakuntalaisten kohtaamiseen erilaisissa elämäntilanteissa syntymästä kuolemaan. Kysymykseen tulevat myös raamattupiiritoiminta, raamattutapahtumat ja luentotilaisuudet, jumalanpalveluselämän konstailemattomuus, mutta myös jumalanpalveluselämän moninaisuuden kunnioittaminen. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida maaseudun elämäntilanteen muutos, perhetyö ja yhteisöllinen, maallikkovastuuseen kasvattava ja sitä tukeva lähestymistapa.

 



 

 

Strategia vuoteen 2015

Liity kirkkoon!