Su 25.9.2016
Rakkauden kaksoiskäsky
Su 25.9.2016
19. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Rakkauden kaksoiskäsky
Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” Matt. 22:34–40.
Herra, auta minua rakastamaan sinua koko sydämestäni, sielustani ja mielestäni. Sellaista rakkautta minussa itsessäni ei ole. Auta minua rakastamaan lähimmäistäni niin kuin itseäni. Se on minulle mahdotonta, ellet sinä minua auta. Valtaa minut rakkaudellasi. Asu minussa ja tee sydämessäni tilaa hyvyydelle ja myötätunnolle, jotka ilmenevät rakkauden tekoina.
Päivän luvut: Ps. 119:1–8; 5. Moos. 6:4–9; 1. Kor. 1:4–9.
Virsi 436

Tervetuloa Kuortaneen seurakunnan verkkosivuille!

Seurakunnan tehtävänä on elämänvoiman jakaminen profeetta Jeremian antamassa hengessä: ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.” (Jer. 29:7)

Kunnan elinvoimaisuuden rakentamisessa tarvitaan kuntalaisia, jotka haluavat asua kunnassa, ovat yritteliäitä ja kokevat kunnan turvallisena ja viihtyisänä asuinympäristönä. Tässä työssä seurakunta haluaa olla mukana omalla panoksellaan olemalla läsnä ihmisten elämässä kirkon sanoman kautta. Tästä tehtävästä käsin nousee seurakunnan toiminta-ajatus: elämänvoimaa seurakunnasta.

Suunnitelmakaudella kiinnitetään huomiota seurakuntalaisten kohtaamiseen erilaisissa elämäntilanteissa syntymästä kuolemaan. Kysymykseen tulevat myös raamattupiiritoiminta, raamattutapahtumat ja luentotilaisuudet, jumalanpalveluselämän konstailemattomuus, mutta myös jumalanpalveluselämän moninaisuuden kunnioittaminen. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida maaseudun elämäntilanteen muutos, perhetyö ja yhteisöllinen, maallikkovastuuseen kasvattava ja sitä tukeva lähestymistapa.

  

 

Strategia vuoteen 2015

Liity kirkkoon!