Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

31.3.2021 11.11

Kuortaneen kirkkoneuvosto on kokoustanut 29.3.2021. Kirkkoneuvosto allekirjoitti ja hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen vuodelta 2020. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti sisäisen valvonnan periaatteista. Tilinpäätös näyttää ylijäämää 43.138 euroa. 

Kirkkoneuvosto päätti valita sähkön tarjoajaksi Herrfors Oy Ab:n ajalle 1.7.2021-31.12.2024.