Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022. Muiden seurakuntien jäsenet voivat käydä ennakkoäänestämässä oman seurakuntansa ehdokkaita Kuortaneen kirkkoherranvirastossa, Majantie 2 C, 63100 Kuortane tiistaina 8.11. klo 11-15 ja keskiviikkona 9.11. klo 13-17. Kuortaneen seurakunnassa ei tule olemaan seurakuntavaaleja, joten Kuortaneen seurakunnan jäsenet eivät voi käydä äänestämässä.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon/seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kuortaneen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.–12.11.2022, osoite Majantie 2 C, 63100 Kuortane.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kuortaneenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Kuortane 15.9.2022

Kuortaneen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Alpo Santanen

2.11.2022 13.09