Uutislistaukseen

Äänioikeutettujen luettelo nähtävillä

Kuortaneen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoihin.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10-14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15-19  Kuortaneen seurakunnan kirkkoherranvirastossa osoite, Majantie 2, 63100 Kuortane.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Kuortaneen kirkkoherranvirastoon, osoite Majantie 2, Kuortane.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Kuortane 21.6.2022

Kuortaneen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Alpo Santanen

24.8.2022 15.37