Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus /Seurakuntavaalit 2022

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Kuortaneen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä Kuortaneen kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen Kuortaneen seurakunnan vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Kuortaneen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma 10-13 ja ke 13-16 lisäksi 15.9.2022 kello 14-15. Kirkkoherranviraston osoite on: Majantie 2 C, 63100 Kuortane.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastoista ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kuortane 21.6.2022

Kuortaneen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Alpo Santanen

 

12.8.2022 15.26