Kuortaneen seurakunta pyytää 
 
PITOPALVELUYRITTÄJIÄ 
 
Ilmoittautumaan palveluntarjoajiksi seurakuntatalolla järjestettäviin tilaisuuksiin. 
 
Kuortaneen seurakunta on lopettanut omana toimintana järjestämänsä ruokahuollon palvelut 1.11.2018 lukien. Seurakuntatalossa järjestettävät tilaisuudet tullaan jatkossa järjestämään ruokahuollon osalta ulkopuolisten pitopalveluyritysten toimesta. Kuortaneen seurakunta osaltaan hyväksyy pitopalveluyrittäjät, jotka voivat toimia seurakuntatalon tiloissa. Seurakunnasta annetaan hyväksyttyjen yritysten yhteystiedot tilaisuuksien järjestäjille. Oheisessa sopimuspohjassa  /documents/12164102/43395880/Pitopalvelusopimuspohja+pdf/a1701eec-a847-885f-4ff4-bdf034dafbca
on määritelty sopijaosapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Kuortaneen seurakunta pyytää asiasta kiinnostuneita pitopalveluyrittäjiä ilmoittautumaan 31.12.2018 mennessä osoitteeseen: kuortane.seurakunta@evl.fi (pakolliset tiedot: firman nimi ja y-tunnus sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen),

tai kirjallisena osoitteeseen: Kuortaneen kirkkoherranvirasto, Majantie 2, 61300 Kuortane. Lisätietoja: hallintojohtaja Mika Sillanpää mika.sillanpaa@evl.fi tai 040-1273887