Apua ja tukea

"Kantakaa toistenne taakkoja niin te täytätte Kristuksen lain."

Gal. 6:2

 

Kirkon kantamaa vastuuta lähimmäisestä kutsutaan diakoniaksi, joka merkitsee palvelua. Tämän palvelutehtävän työnäkynä on kulkea ihmisen rinnalla välittäen henkistä, hengellistä ja aineellista apua ja tukea. Diakonian tavoitteena on välittää tätä apua erityisesti niille, joita muut tukitoimet eivät tavoita.

Diakonia on jokaisen kristityn tehtävä siksi päämääränä on herättää välittämistä ja vastuuta lähimmäisestä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Seurakunnassa diakonia toteutuu diakoniatyöntekijän ja monissa eri tehtävissä toimivien vapaaehtoisten kautta. Toiminta on luottamuksellista.

Diakoniatyöntekijään voi ottaa yhteyttä soittamalla tai tulemalla käymään diakoniatoimistolla tai kutsumalla työntekijää käymään luonaan. Yhteydenoton syyksi riittää tarve puhua jonkun kanssa.

Yksilökohtainen työ
• tapaamiset vastaanotolla, kotikäynneillä ja laitoksissa

Luottamuksellinen keskustelu/Sielunhoito
• kun tarvitset kuuntelijaa
• kun tarvitset yhteisön tukea
• ohjaus ja neuvonta elämänkriisien keskellä

Taloudellinen tukitoiminta
• tilapäinen taloudellinen tuki ja neuvonta elämän kriisitilanteessa yhteistyössä muiden
ammattiauttajien kanssa

Sururyhmä kokoontuu vuosittain ja se on tarkoitettu noin vuoden aikana läheisensä menettäneille. Ryhmään otetaan kerrallaan kahdeksan jäsentä ja se kokoontuu kuusi kertaa. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa suruun ja läheisen menetykseen liittyviä kokemuksia. Kokoontumisien tavoitteena on auttaa surutyön etenemistä ja elämän eheytymistä.

Kokoontuminen aloitetaan kahvihetkellä. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma aiheensa, josta ryhmässä mukana olevat diakoniatyntekijä Kaija Valkama ja diakonissa Sanna Kivistö pitävät vuorollaan lyhyen alustuksen. Tämän jälkeen on aikaa keskusteluun. Lopuksi on lyhyt hartaus.

Joskus elämä potkii ja se sattuu. Asioiden jakaminen usein helpottaa olemista. Jumala kuulee huokauksetkin, mutta joskus voi olla hyvä tarttua kännyyn ja puhua. Numerossa 040 5191343 vastaa Lettu, Leena Saraste, nuorisotyönohjaaja.

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Keskusteluapua voi tulla hakemaan pariskuntana, yksin tai perheenä.

Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia, kustannuksista huolehtivat jäsenseurakunnat. Asiakkaat neuvottelukeskukseen tulevat suomenkieliseltä Etelä-Pohjanmaalta.

Neuvottelukeskuksessa työskentelevät johtaja, kolme perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri.

Elämän vaikeista asioista ei ole aina helppo puhua. Useat etsivät ihmistä, joka ymmärtää, hyväksyy ja pystyy kuuntelemaan. Toisinaan voi löytää ymmärtävän ja luotettavan ihmisen aivan läheltä. Usein on kuitenkin etua siitä, että elämän vaikeuksien selvittelyssä keskustelukumppanina on joku ulkopuolinen, luotettava ja ammattitaitoinen ihminen.

Perheneuvojilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Keskusteluissa ei tuoda ongelmiin valmiita ratkaisuja, vaan perheneuvoja toimii keskustelun välittäjänä, kuuntelijana ja auttaa etsimään elämään uusia toimintamalleja.

Ajanvaraus puh. (06) 421 4200.

Perheasiain neuvottelukeskus sijaitsee Seinäjoella. Sivuvastaanotot ovat Alajärvellä, Alavudella, Kauhajoella ja Kauhavalla.

Katso lisätietoa Perheasiain neuvottelukeskusen omalta sivulta.

Kristus-lasimaalaus.